Dezbatere Societal: Economia socială, o economie alternativă?

Redacția | 01 Apr 2013

Marți, 2 aprilie, Societal pregătește o nouă dezbatere, la 18 fix, în Dianei 4.

Pe scurt, de la Cristiana Bobârnac, vice-președinte REPER21:

Despre ce se va discuta?

- Ce este economia socială? Un răspuns critic la eșecurile pieței sau o pârghie de integrare pe piața muncii?

- Ce abordări ale economiei sociale se regăsesc în inițiativele din România?

- Ce învățăm din experiența altor țări, unde economia socială are o istorie mai lungă?

- Cum trebuie să se poziționeze un business social față de unul convențional, specific capitalismului pur?

- Oferă economia socială modele de dezvoltare durabilă sau urmează modelele economiei actuale, consumatoare de resurse și de oameni?

De ce?

Principiul pe care se bazează economia zilelor noastre este că orice activitate economică trebuie să producă profit. Grija față de persoanele defavorizate, șomeri, sau atenția față de mediu sunt considerate de către corporații un cost suplimentar. Și totuși cine se ocupă și de aceste probleme societale? Există modele economice alternative? Țările occidentale au dezvotat de peste 50 de ani o nouă economie, numită economia socială, care înglobează asociații, întreprinderi sociale, cooperative, societăți mutuale ș.a. Deși funcționează după modelele oferite de business-ul clasic, scopul ultim al economiei sociale este să răspundă la nevoi sociale și de mediu.

Cu cine? 

Raluca Ouriaghli - director executiv și fontator al asociației Ateliere fără Frontiere. Raluca are o experiență îndelungată în domeniul economiei sociale. Înainte de a fonda asociația în 2009, a lucrat în echipa Atelier sans frontière din Franța, unde a cunoscut o societate matură și familiarizată cu modelele economiei sociale. S-a întors în România cu dorința de a crea un atelier de inserție socio-profesională care astăzi înseamnă o echipă de încadrare formată din 11 salariați, 3 voluntari, 1 consultant și 66 de salariați aflați în dificultate.

Teia Gavrilescu - președinte și fondator al asociației pentru dezvoltare durabilă Viitor Plus. Anterior ONG-ului, Teia a condus departamentul „Planificare Strategică pentru Dezvoltare Durabilă” al Ministerului Mediului, care avea ca principală activitate procesul de revizuire, aprobare și implementare a strategiei naționale.
Pin It email